"Een procedure doorsta je niet alleen. Wij gaan met je mee!"

- Magister Iuris Advocaten

Familie- en jeugdrecht

 

 

Familie- en jeugdrecht treft families in hun hart.

 

Onder het eerste worden immers alle problemen gebundeld die gepaard gaan met het uit elkaar vallen van gezinnen of relaties in al hun vormen. Jeugdrecht omvat gezinnen in crisis, hetzij doordat ze zich in een verontrustende opvoedingssituatie bevinden, hetzij doordat een van de minderjarige kinderen een als misdrijf omschreven feit pleegt.

 

Ofschoon het juridische hierbij voor ons kantoor uiteraard uitermate belangrijk is, hechten wij op evenwaardige wijze belang aan het emotionele welzijn van onze cliënten. Familie- en jeugdrecht bestaat voor uw aanvoelen immers voor 90% uit emotie en slechts voor 10% uit recht.

 

 

 

AANBOD

Bijstand

Bemiddeling

Anders dan anderen…

 

Wij hechten binnen ons kantoor bijzondere aandacht aan hetgeen het einde van een relatie alsook een juridische procedure emotioneel teweeg brengt bij een mens. Vandaar dat wij familierechtelijke dossiers in teamverband aanpakken.

Naast een advocaat wordt u binnen ons kantoor ook bijgestaan door een medewerker die maatschappelijk / psychologisch gevormd is. Op die manier wordt u zowel op juridisch als op emotioneel vlak met de beste zorgen omringd en heeft u bovendien twee aanspreekpunten, die onderling aan elkaar verslag uitbrengen.