Onze Publicaties

HILDE GEENS - Advocate

 

 • H. GEENS, "De grondslagen van de culpa in contrahendo", Jura Falc. 2004, 433-460;

 • H. GEENS, "Wie draagt de bewijslast bij diefstal van een wagen?", (noot onder Bergen 3 maart 2003), T.B.B.R. 2006, 218-228;

 • H. GEENS, "Heeft de vastgoedmakelaar een eeuwigdurend recht op commissieloon bij verkooop aan een door hem aangebrachte persoon?", (noot onder Gent 29 juni 2005), Jaarboek Handelspraktijken & Mededinging 2005, 369-382;

 • H. GEENS, "Het recht op commissieloon van een makelaar bij verkoop door de consument na de bemiddelingsopdracht getoetst aan de WHPC en het KB van 12 januari 2007", (noot onder Gent 25 juni 2008), Jaarboek Handelspraktijken & Mededinging 2008, 217-227;

 • H. GEENS, "Gegeven is gegeven, oordeelt Cassatie", Juristenkrant 2009, afl. 186, 5.

 • H. GEENS, "Ingebrekestellingsbedingen", in S. STIJNS en K. VANDERSCHOT (eds.), Contractuele clausules rond de (niet-)uitvoering en de beëindiging van contracten, Antwerpen, Intersentia, 2006, 157-182;

 • H. GEENS, "De verdeling van de bewijslast over de partijen in het verzekeringsrecht en het gemeen verbintenissenrecht", in B. ALLEMEERSCH, PIETER LONDERS en S. SROKA (eds.), Bewijsrecht, Gent, Larcier, 2007, 159-192;

 • A. DE BOECK en H. GEENS, "De bewijsmiddelen en hun hiërarchie, de bewijslastverdeling en de inpassing van e-commerce anno 2008: geruisloze overgang van oud naar nieuw?" in A. DE BOECK, S. STIJNS en R. VAN RANSBEECK (eds.), Het vermogensrechtelijk bewijsrecht vandaag en morgen, Brugge, die Keure, 2009, 41-96;

 • S. STIJNS en H. GEENS, "Glorie en teloorgang van het verval van rechtshandelingen wegens de verdwijning van hun subjectieve oorzaak. Een duiding van het cassatiearrest van 12 december 2008 inzake schenkingen" in W. PINTENS (ed.), Patrimonium, Antwerpen, Intersentia, 2009, 299-325.

 • H. GEENS, De onrechtmatige bedingenleer uit de vastgoedsector: in de greep van de nieuwe wet Marktpraktijken?, Gent, Larcier, 2011, 105p.

 

SARAH CAES - Maatschappelijk assistent

 

 • S. CAES, Nooit Alleen: Een project dat mensen stimuleert om op eigen kracht contact te leggen met hun netwerk., Geel, 2015.