“JA” tegen collectieve schuldenregeling
 
Wat heeft u nodig voor een aanvraag?

Een beschrijving van:

 • Uw familiale situatie

 • Uw huisvesting

 • Uw tewerkstelling

 • Uw probleemsituatie

 • Uw goederen

 
Welke gevolgen heeft dit voor u?
 • Uw inkomen gaat naar de schuldbemiddelaar, bestemd voor de schuldeisers en het aanzuiveringsplan

 • Beslag en overdracht van loon zijn niet langer mogelijk

 • U mag geen grotere schuldenlast creëren

 • U dient uw inkomen te optimaliseren

 • Na succesvol doorlopen van de collectieve schuldenregeling begint u met een schone lei

 
Hoe lang duurt een collectieve schuldenregeling?

Maximum 7 jaar.

 

Wat kan Magister Iuris voor u betekenen?

Heeft  u een schuldoverlast en voldoet u aan de toelatingsvoorwaarden voor pro deo (zie www.advocaat.be), dan vragen wij voor u een pro-deo- aanstelling aan. Vervolgens dienen wij voor u het verzoekschrift tot het bekomen van een collectieve schuldenregeling in bij de bevoegde rechtbank. Tot slot laten wij u na de aanstelling van een bemiddelaar niet aan uw lot over, maar  volgen wij uw dossier op als uw persoonlijk advocaat.
 

“Nieuwe schulden maken is niet de manier om de oude te vereffenen.”

– George Washington

Schulden?

 
Een collectieve schuldenregeling, wat is dat?

Een collectieve schuldenregeling heeft als doel uw financiële toestand te herstellen, met name u in staat te stellen - in de mate van het mogelijke - uw schulden te betalen en tegelijkertijd te waarborgen dat u zelf en uw gezin een menswaardig leven kunnen leiden.

 

Komt u in aanmerking?

Wanneer u een schuldoverlast heeft, d.w.z. dat uw inkomsten niet meer volstaan om alle schulden op een duurzame wijze af te betalen.

 

Wanneer moet u dit aanvragen?
 • Zo snel mogelijk

 • Wanneer u vaststelt dat u zelf de schulden niet meer de baas kunt en de maandelijkse intresten en kosten groter dreigen te worden dan de hoofdschuld.