Verbintenissenrecht

​Schadegevallen

 
Dit is onder meer het geval wanneer:
 • Iemand door zijn eigen toedoen schade veroorzaakt aan een ander

Bv. Ongeval, opzettelijk slagen en verwondingen enz.

 • Uw huisdier schade veroorzaakt

Bv. Een op hol geslagen paard veroorzaakt een ongeval

 • Uw gebouw stort in

 • Uw werknemer veroorzaakt schade

 • Uw kind veroorzaakt schade

Wat kunnen wij voor u doen?

De meeste schadegevallen zullen onder een verzekeringspolis vallen.

 

 • Wij onderhandelen met de verzekering over de te betalen of de te ontvangen schadevergoeding.

 • Wij staan u met raad en daad bij in het ondertekenen van een minnelijk akkoord (dadingsovereenkomst) zodat u de juridische gevolgen hiervan correct kan inschatten.

 • Wordt er geen minnelijke regeling getroffen, dan zorgen wij dat uw schade-eis correct aan de rechtbank wordt voorgelegd of zorgen wij ervoor dat  de schade-eis van de tegenpartij juridisch gemotiveerd wordt weerlegd

 

Wat met ons ereloon?

Voor vele van deze schadegevallen bestaat de mogelijkheid dat u een rechtsbijstandverzekering heeft afgesloten. U heeft in voorkomend geval de vrije keuze van advocaat.

Wanneer u ons de gegevens van uw makelaar bezorgt, nemen wij met hem/haar contact om onze erelonen rechtstreeks met hen af te rekenen. Zo hoeft u daarvan niet wakker te liggen!

 

 

Wat is dat?

Verbintenissenrecht omvat alle manieren waarop mensen juridisch met elkaar verbonden kunnen zijn, hetzij door de wet (zie brochure schadegevallen), hetzij door het vrijwillig sluiten van een contract. Denk maar aan een huurcontract, een aannemingscontract een koopovereenkomst enz.

 

Vroeg of laat is het ‘verbintenissenrecht’ dus op ieder van ons van toepassing.

 

Contracten

 

Zowel het ontstaan van een overeenkomst, als de uitvoering ervan kan problemen met zich meebrengen., zoals bijvoorbeeld:

 • Het onrechtmatig afbreken van de onderhandeling vóór de contractsluiting,

 • Informatie verzwijgen om de ander tot het sluiten van de overeenkomst te overtuigen,

 • De contractuele afspraken niet nakomen,

 

Wat kunnen wij voor u doen?
 • Wij staan u bij in contractonderhandelingen zodat uw belangen verzekerd zijn.

 • Heeft u een ontwerpcontract ontvangen dan kunnen wij u zowel mondeling als schriftelijk adviseren, alvorens deze te ondertekenen.

 

Anders dan anderen…

Mr. GEENS heeft gedurende 9 jaar op universitair niveau lesgegeven in deze materie aan de Katholieke Universiteit van Leuven en de universiteit van Hasselt. Ook thans werkt zij nog mee aan initiatieven van het Instituut voor Verbintenissenrecht aan de Katholieke Universiteit van Leuven zodat zij up to date blijft in deze materie.

Wij behandelen onze dossiers dan ook op kwaliteitsvolle, maar ook op een transparante wijze.