Verkeersrecht

Wij zijn er voor u!
  • Wanneer u een voorstel minnelijke regeling ontvangt van de procureur of de GAS-ambtenaar en deze betwist;

  • Wanneer u een dagvaarding via de gerechtsdeurwaarder ontvangt om voor de politierechtbank te verschijnen;

  • Wanneer u slachtoffer bent van een verkeersovertreding van een ander.

 

Wat doen wij voor u?

Bent u als overtreder gedagvaard voor de politierechtbank? Dan staan wij u van begin tot einde bij. U bezorgt ons de dagvaarding samen met de contactgegevens van uw verzekeringsmakelaar en wij doen de rest.

 

 “Dader of slachtoffer, u kunt bij ons terecht!”

 

Bent u slachtoffer van een verkeersovertreding, dan kan u in de minnelijke fase op ons rekenen doordat wij u bijstaan in de onderhandelingen met de verzekeringsmaatschappij.

 

Ontvangt u – bij gebreke aan een minnelijke regeling – een oproepingsbrief van de rechtbank, dan doen wij voor u het nodige om u als slachtoffer te doen gelden.

 

Waarom een advocaat?

Omdat wij voor u…

  • Kunnen nakijken of de wet correct wordt toegepast.

  • Kunnen nakijken of u in aanmerking komt voor een gunstmaatregel en deze vervolgens op een juridisch gemotiveerde wijze kunnen vragen aan de rechtbank.

 

Wat met ons ereloon?

In de meeste gevallen heeft u – vaak zonder u  ervan bewust te zijn – voor verkeersrechtelijke zaken een rechtsbijstandsverzekering afgesloten. U heeft daarbij de vrije keuze van advocaat.

Wanneer u ons de gegevens van uw makelaar bezorgt, nemen wij met hem/haar contact om onze erelonen rechtstreeks met hen af te rekenen. Zo hoeft u daarvan niet wakker te liggen!